SDS Consultancy biedt een breed scala aan consultancy- en fiscale diensten.

Freelance & Interim

Onze freelance dienst is gericht op het bedrijfsmatig ondersteunen van accountant-, audit- en advieskantoren bij opdrachten. Wij bieden aldus deskundige ondersteuning bij opdrachten uit op het gebied van Finance Accountant, Boekhouding,(Project) Controlling, Financial Controlling, Business Controlling. Kwaliteit, deskundigheid, degelijkheid, professionaliteit, kennis en ervaring op het gebied van de financiële dienstverlening.

Rechtsgebieden

U wilt zorgeloos ondernemen, dat begrijpen wij wel. Toch heeft u juridische aandachtspunten op het gebied van ondernemings-, Overeenkomstenrecht/ Arbeidsrecht / Huurrecht. Door de risico’s te onderkennen en preventief in te spelen op de steeds veranderende wet- en regelgeving, kunt u veel problemen voorkomen. SDS Consultancy staat u met raad en daad terzijde. Niet alleen door uw juridische zaken direct goed te regelen, maar ook door u bij te staan als er toch een juridisch conflict ontstaat. Zo kunt u erop vertrouwen dat u rechtskundig alles goed voor elkaar heeft.

Werkwijze

SDS Consultancy heeft een duidelijke, heldere en gestructureerde werkwijze waar u goed over wordt geïnformeerd tijdens het eerste consult. Ook gedurende de werkzaamheden kunt u ervan op aan dat u regelmatig zult worden geïnformeerd over de gang van zaken met betrekking tot uw zaak. U kunt in dit kader een pro-actieve houding van uw belastingadviseur verwachten. Aan de andere kant is uw belastingadviseur goed voor u bereikbaar wanneer u hem wilt spreken. Ook ‘s-avonds en in het weekend. En u hoeft niet bang te zijn dat er dan meteen wordt gedeclareerd. Zo werken wij niet. Dat vinden wij niet meer van deze tijd. Wilt u uw zaak voorbespreken of gewoon nader kennismaken? Neem dan nu contact op voor een vrijblijvende eerste afspraak.

Specialiteiten: Accountancy Samenstellen van jaarrekeningen, Beoordelen van jaarrekeningen, Verzorgen van tussentijdse cijfers, Opstellen van begrotingen, Administratie Verzorgen van de financiële administratie, Inrichten en beoordelen van de financiële, administratie en salarisadministratie, Verzorgen van de salarisadministratie, Fiscale zaken Verzorgen van aangiften Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Dividendbelasting, Schenking en Successie Verzorgen loonaangiften, Fiscale advisering zakelijk en privé,

BRANCHES

De adviseurs van SDS Consultancy beschikken over uitstekende branchekennis en volgen de markten, branchegerelateerde regelgeving en andere ontwikkelingen op de voet. Automotive / Bouw & Installatie / Detail- en groothandel / Dienstverlening / Horeca / Kinderopvang / Non – Profit / Zorg / ZZP